Firmast

 

Energiaekspert OÜ on 1999.aastal loodud ettevõte, mille põhitegevusalaks on soojuspumpade, päikesepatareide, elektrituulikute, katlamajade ja koostootmisjaamade tarne.

Soojusenergeetika kõrghariduse inseneridena pakume katlamajade ja küttesüsteemide lahendusi alates eramajadest kuni tsentraalkütte-, tööstuslike- jms. võimsusteni välja.

Soojuspumpadest pakume Saksa firma Alpha InnoTec väga kõrge kasuteguriga tooteid. Alpha-InnoTec soojuspumpade seeriatootmine hõlmab endast üle 70 erineva mudeli, milliste seast aitame leida teile sobiva. Lisaks võimaldab tehas toota ka objektipõhiselt maasoojuspumpade, vesi-vesisoojuspumpade ja õhk-vesisoojuspumpade lahendusi. 

Päikesepaneelide osas pakume Saksa firma Solar-Fabrik AG ja väike-elektrituulikute osas Soome firma Finnwind Oy toodangut. Elektrituulikute sihtgrupiks on eramajad, korruselamud, kaubanduskeskused, väiketööstused, põllumajandusettevõtted, jm.

Biokütusel töötavate katlamajade ja koostootmisjaamade osas on sihtgrupiks kaugküttekatlamajad ja tööstusettevõtted.

Samuti oleme teie teenistuses kui vajate:     

  • Soojustehnilised konsultatsioonid
  • Energeetikaalased äriplaanid ja tasuvusarvutused
  • Euroopa Liidu fondide toetuse taotlemiseks projektide kirjutamine
  • Energiaekspert OÜ on registreeritud Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud kasvuhoonegaasidega kauplemise Eesti riiklikus registris ning pädev tegema heitkoguste ühikutega kauplemise tehinguid